Поетапне дослідження родоводу

Для зручності генеалогічне дослідження розбивається на етапи, кожен з яких узгоджується з замовником.

Перший етап

Насамперед ми встановлюємо адміністративну та приходську приналежність населеного пункту, в якому проживали ваші предки. Далі робимо підбірку потенційно цінних архівних фондів, переглядаємо їх описи, встановлюючи таким чином збереженість основних і другорядних генеалогічних джерел, в яких може міститися інформація про ваш родовід.

У метричних книгах ми шукаємо інформацію про народження вашого предка; встановлюємо ПІБ його батьків, їх суспільну приналежність та віросповідання. Як правило, відновлюється інформація до шостого коліна.

 

Наступні етапи

Далі окремими етапами ми переглядаємо інші архівні документи (метричні книги, ревізькі казки, сповідні розписи, другорядні генеалогічні джерела) з метою поглиблення і розширення інформації, отриманої за підсумками першого етапу.

Результати надаються у вигляді звіту, копій документів або виписок із них. Також складається генеалогічна схема досліджуваної сім'ї.

Вартість
Перший етап
від 500 €
2 міс.